Abonos

fase de ascenso

5 partidos. un só obxectivo: subir a terceira.

abono tribuna

40€

abono preferencia

20€

Abono Dragón (Sentimento)
  • Tribuna ou preferencia.
    Camiseta oficial.
  • Desconto 30% en productos do club. 

 

120€

Abono familiar
  • 2 abonos León.
  • Acceso dos dragonciños incluidos.
 
 
 

90€

Abono León

Acceso a Tribuna.

50€

Abono león especial.
  • Xubilados.
  • Discapacitados.
  • Desempregrados. 

(necesita xustificante)

40€

Abono León sub 23

Menores de 23 anos

 

 

 

30€

Abono León preferencia

Só acceso a preferencia.

 

 

30€

Abono castelao

Acceso a 5 partidos.

30€

abono dragonciño.

Menores de 16 anos.

5€