Máis que un equipo.
Somos un sentimento.

La Voz de Galicia. César Toimil.

mais aínda seguimos aquí.

fase de ascenso

5 partidos. un só obxectivo: subir a terceira.

abono tribuna

40€

abono preferencia

20€

A NOSA PEL. O NOSO SENTIR

OUTROS PATROCINADORES

OS NOSOS.