ÓRGANO SUPERIOR

SOCIAS E SOCIOS

XUNTA DIRECTIVA

ÁREA ADMINISTRATIVA

SECRETARIO

Diego Soto

TESOUREIRO

Eladio Pérez

VOGAIS

Neil González

Roberto Almeida

Álvaro Cabaleiro

PRESIDENCIA

PRESIDENTE

Ramón Dacosta

VICEPRESIDENTE I

Manuel Cabaleiro

ÁREA DEPORTIVA

DIRECTOR DEPORTIVO

Peluso Rodríguez

COORD. ESCOLAS DEPORTIVAS

Fernando Currás - Iván Alonso

 

 

Escudo UDO