ÓRGANO SUPERIOR

SOCIAS E SOCIOS

XUNTA DIRECTIVA

ÁREA ADMINISTRATIVA

SECRETARIO

Rubén Conde

TESOUREIRO

Eladio Pérez

VOGAIS

Jairo González

PRESIDENCIA

PRESIDENTE

Modesto García

VICEPRESIDENTE I

Damián Domínguez

ÁREA ECONÓMICA - SOCIAL

SECCIÓN INSTITUCIONAL

Manuel Cabaleiro

SECCIÓN PUBLICIDADE

Ángel Muñoz

SECCIÓN SOCI@S

Jorge Paz

SECCIÓN EDUCATIVA

 Juan Romero

ÁREA DEPORTIVA

COORD. EQ. MASCULINO

Antonio Dacosta - Ramón Dacosta

COORD. ESCOLAS DEPORTIVAS

Fernando Currás - Iván Alonso

 

 

Escudo UDO