ÓRGANO SUPERIOR

SOCIAS E SOCIOS

XUNTA DIRECTIVA

ÁREA ADMINISTRATIVA

SECRETARIO

Juan Romero

TESOUREIRO

Eladio Pérez

VOGAIS

Jairo González

PRESIDENCIA

PRESIDENTE

Modesto García

VICEPRESIDENTE I

Damián Domínguez

VICEPRESIDENTA II

Silvia Vázquez

 

ÁREA ECONÓMICA - SOCIAL

SECCIÓN INSTITUCIONAL

Manuel Cabaleiro

SECCIÓN PUBLICIDADE

Ángel Muñoz

SECCIÓN SOCI@S

Jorge Paz

SECCIÓN PEÑAS

Rafael Prado - Xabier Rodriguez

SECCIÓN EDUCATIVA

 Juan Romero

VOLUNTARIADO

Silvia Vázquez

ÁREA DEPORTIVA

COORD. EQ. MASCULINO

Antonio Dacosta - Ramón Dacosta

COORD. ESCOLAS DEPORTIVAS

Fernando Currás - Diego Soto

COORD. EQ. FEMININO

Xabier Rodríguez

 

 

Escudo UDO