Resultadas das eleccións á Xunta Directiva

con No hay comentarios

Ás 21:00 do 29 de Xullo de 2019, unha vez rematado o escrutinio, cun resultado de 69 votos a favor, 3 en contra e 4 abstencións, a Xunta Electoral decidiu:

 1. Proclamar de maneira provisoria como gañadora das eleccións á Xunta Directiva a canditatura formada por:

  1. Presidente: D. José Ramón Dacosta González

  2. Vicepresidente: D. Manuel Cabaleiro Fabeiro

  3. Secretario: D. Diego Soto Feijóo

  4. Tesoureiro: D. Eladio Pérez Pérez

  5. Vogal: D. Álvaro Cabaleiro González

  6. Vogal: D. Roberto Almeida Brañas

  7. Vogal: D. Neil González Seoane

 2. Abrir un prazo de reclamacións de tres días hábiles contra dita proclamación.

 3. Publicar os resultados das devandias eleccións na web do clube.